Музей на водата

/идеен проект/

Екип: Аронд Архитекти 
Функционален тип:  Обществена сграда
Местоположение:   гр. Варна
Разгърната застроена площ:  27 200
Година на проектиране: 
2015 г.

„…. Проектиране на културни центрове, вариращи в програмата, функцията и атракциите е метод  „ключов камък’’ за реконструкцията на културното съдържание на градовете….“
Задачите, които са поставени при проектирането на музея са:
 – Сграда символ, концептуално обвързана с характера на гр. Варна, която да предлага многофункционално разнообразие.
 – Осигуряване на необходимите за достъп комуникации като площадни пространства, нови алеи, паркинг.
– Укрепване на ската.
– Терасиране на ската, обособяване на обширен терасовиден площад, който да свързва чрез рампи с наклон 3%  и паралелни стълби Морската градина и „Алея първа“.
– Благоустрояване на частта под крайбрежния път, включително „Минералните бани“.
– Предложение за изграждане на мост в морето, част от обемно пространствената композиция. Ще предлага още по- богат обзор на залива и добави добри перспективи към брега и сградата.
  МУЗЕЙ НА ВОДАТА представя нашата визия за съвременен мултифункционален културен център. Чрез  система от площадни пространства, с експозиция към морето и нова алейна мрежа  се преодолява денивелацията на терена и се осъществява връзка между  Морската градина и „ Алея първa“ .
Водещ принцип в обемно – пространствената композиция е обобщеното структуриране на обема и органично интегриране с окръжаващата среда.
Организирана е пешеходната и автомобилна достъпност.  Осигурен е пешеходен достъп и от двете алеи, автомобилен достъп  от „Алея първа“. Проектиран е паркинг за автобуси, чрез локално платно, успоредно на бул. “Княз Борис I“. Осигурени са паркоместа в близост до входа на музея от нивото на „Алея Първа“
  МУЗЕЙ НА ВОДАТА е многофункционална сграда, в която са съвместени няколко вида дейности и предназначения:
Информативни- чрез експозиции, мултимедия и дискусионни аудитории информира за:
– водните ресурси, географията, екология, икономика.
– главната им роля за формиране на цивилизации по нашите земи.
– археологически находки.
 Реставрация, консервация и съхранение на археологически артефакти и произведения на изкуството; Наука и образование; Креативни  дейности; Забавление и отмора.
Концепцията на МУЗЕЙ НА ВОДАТА предлага помещения за постоянни и специализирани изложби, Център за изкуство и технологии, Център за съвременна култура на Балканите, две музикални зали с по 200 места, съоръжения и площи за образование,  Изследователски център, Иновативна лаборатория за консервации и реставрации.

Материали
Фасада:  SARfasades- 3Dpanels ;
Дограма:  Schueco;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Arond Architects Ltd. 2018